Montaža grijanja

Montaža električnog podnog grijanja za laminatne podove

  1. Priprema mjesta za termostat
  2. Postavljanje izolacije ispod grijača
  3. Montaža grijača

Prva faza: Priprema mjesta za termosta

Termostat se montira na visini 1,20 do 1,40 m ili u visini prekidača za svjetlo.
Duboka kutija Ø 60 podžbukna napojena sa 3 x 2,5 za veće prostore, odnosno 3 x 1,5 za manje prostore.
Iz kutije do poda spušta se prazan bužir Ø 20,kroz koji se provlači kabal od grijača i podna sonda.
Kutiju obavezno montirati tako da mjesta za vijke budu u horizontalnom položaju.
Dimenzije termostata su 90 mm x 90 mm.
Napomena: Svaka prostorija treba da ima svoj termostat.

Druga faza: Postavljanje izolacije ispod grijača

Na osušen estrih položiti XPS podlogu 3 mm i reflektirajuću aluminijsku foliju debljine 2 mm.
XPS i aluminijsku foliju učvrstiti od pomjeranja sa ljepljivim trakama.

Treća faza: Montaža grijača

Grijač se obično postavlja na oko 70% površine prostorije jer ne ide ispod krupnog namještaja
kuhinjskih elemenata i sl.Montaža infra grijaćeg filma se vrši tako što predhodno odbijemo
površine koje će zahvatiti namještaj koji spriječava ili umanjuje odvođenje toplote.
Na slobodnu površinu montiramo grijač tako da (za izolovane objekte vanjska izolacije bude najmanje 10 cm
i da objekat posjeduje niskoemisionu stolariju) ukupna snaga u prostoriji iznosi od 80 do 100 w po m2
Sledeća faza je postavljanje spojnih klema i povezivanje grijaćih elemenata sa silikonskim kablovima,uvođenje u kutiju
i montaža podnog senzora temperature.
Završni radovi mjerenje,provjera instalisane snage grijača i priključenje na termostat.

Montaža električnog podnog grijanja za keramičke podove

  1. Priprema mjesta za termostat
  2. Montaža grijača

Prva faza: Priprema mjesta za termosta

Termostat se montira na visini 1,20 do 1,40 m ili u visini prekidača za svjetlo.
Duboka kutija Ø 60 podžbukna napojena sa 3 x 2,5 za veće prostore, odnosno 3 x 1,5 za manje prostore.
Iz kutije do poda spušta se prazan bužir Ø 20,kroz koji se provlači kabal od grijača i podna sonda.
Kutiju obavezno montirati tako da mjesta za vijke budu u horizontalnom položaju.
Dimenzije termostata su 90 mm x 90 mm.
Napomena: Svaka prostorija treba da ima svoj termostat.

Druga faza: Montaža grijača

Grijač se  postavlja na oko 70% površine prostorije jer ne ide ispod krupnog namještaja
kuhinjskih elemenata i sl.Montaža grijača u mrežici za keramičke podloge se vrši tako što predhodno odbijemo
površine koje će zahvatiti namještaj koji spriječava ili umanjuje odvođenje toplote.
Na slobodnu površinu montiramo grijač tako da (za izolovane objekte vanjska izolacije bude najmanje 10 cm
i da objekat posjeduje niskoemisionu stolariju) ukupna snaga u prostoriji iznosi od 80 do 100 w po m2
Sledeća faza je raspored grijača na slobodnu površinu i uvođenje hladnog kraja grijača i podnog senzora u kutiju termostata.
Završni radovi mjerenje,provjera instalisane snage grijača i priključenje na termostat.

Napomena: Za grijač keramičke podloge: Ne uključivati grijač 7 dana nakon lijepljenja keramike.
Termostat za kupatila manje kvadrature termostat se montira na vanjskoj strani zida najčesce kod vanjskih kupatilskih prekidača.
a bužir se uvlači od kutije do estriha u kupatilu.