M9 termostat (E91.716 Programabilni Touch Screen termostat)


Primenjuje se za kontrolu temperature sistema električnog i vodenog podnog grejanja.Programiranje termostata se vrši na nedeljnoj bazi.

89.00 KM

E91.716 Touch Screen Programabilni termostat Uputstvo za rukovanje

Priprema montaže i montaža            Izračunajte cijenu grijanja za vaš prostor

Mogućnost programiranja 6 temperatura u toku dana. Na velikom LCD ekranu prikazuje se: trenutna temperatura, zadata temperatura, režim rada termostata, ručno ili programsko upravljanje, grejanje uključeno.

Dimenzije: 84 x 84 x 40 mm
Napajanje: 230 V ~ 50/60 Hz
Ograničenje podnog senzora: Max: +5oC ÷ +40oC ili isključen OFF
Ugrađen prekidač: 2 polni, 16A
Programska funkcija: 6 programa za svaki dan